Nyheter

Vi har vunnet avtale med Deichman Bjørvika

Tekst Marked Publisert november 05, 2018 kategori Nyheter

Presentations Data har i dag signert avtale for audiovisuelle løsninger til Deichman Bjørvika. Avtalen omfatter lyd- og bildeløsninger, lysløsninger, samhandlingsløsninger, informasjonssystemer og multimedia løsninger.

Oslo kommune bygger et nytt hovedbibliotek som skal møte fremtiden gjennom både å bevare det beste av bibliotekets kjernetilbud samtidig som en ny digital arena for aktivitet skal utvikles rundt de tradisjonelle funksjonene. Det nye biblioteket blir et signalbygg og et pulserende knutepunkt for læring og utveksling av kunnskap.

– Vi er stolte av å bli valgt som leverandør av ny teknologi og opplevelser ved Deichman Bjørvika, sier administrerende direktør i Presentations Data Monica Flo. Løsningene våre vil bidra til å skape spennende opplevelser, skape nysgjerrighet og danne nye, spennende kunnskapsarenaer.

Oslo kommune har som ambisjon at Deichman Bjørvika skal bli et moderne og dynamisk bygg med innhold som formes av menneskene som bruker det. Med sin sentrale plassering skal bygget være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek. Biblioteket skal tilrettelegge for variert aktivitet som læring, opplevelse, debatt, egenproduksjon og utforskning. Det blir et egenartet bygg som utmerker seg innen energieffektivisering og bruk av ny teknologi.

– Vi har stor tro på at kreativ lek med teknologi er veien til engasjement, skaperglede og kunnskap Deichman Bjørvika blir et foregangsprosjekt når det gjelder å utnytte teknologi for å skape opplevelser og læring, fortsetter Monica Flo.

Verdien på avtalen er 24.8 millioner kroner. Kommunens mål er 2 millioner besøkende pr år, og at 5000-7000 skal besøke bygget daglig når biblioteket åpnes for publikum i 2020.

Fra venstre Ted Åkesson (Pdata), Torbjørn Rødvik ( ÅF Consult), Monica Flo (Pdata), Eli Grimsby,  (Adm. dir, Kultur- og idrettsbygg) og Vibeke Johnsen (Kultur- og idrettsbygg).

 

Fakta om bygget:

  • Bruttoareal: 19.600 m2
  • Funksjonsareal: 13.560 m2
  • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og underetasje
  • Besøkstall: 2.000.000/ år
  • Tomt/Plassering: Felt A8 i Bjørvikaplanen, nord for Operaen
  • Miljø: Passivhus og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens praksis.
  • Byggherre: Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Les mer om Deichman Bjørkvika på deres nettsider

Bilder og film: Atelier Oslo og Lund/Hagem arkitekter.

Next article

Førjulsmiddag på Chitra