Totalansvar

Vi tilbyr våre kunder tjenesten Totalansvar. Totalansvar er en tjeneste hvor vi sørger  for drift, vedlikehold, opplæring og support for alle løsninger innen AV og digital kommunikasjon (digital signage). Vi tar ansvaret for at løsningene alltid fungerer slik de skal og garanterer at vi til enhver tid har beredskap og tilgjengelig kompetanse tilgjengelig for brukerne av løsningene. 

Du vil få et dedikert team fra oss, bestående av erfarne rådgivere og serviceteknikere som kjenner de aktuelle løsningene og behovene godt.  Teamet vil jobbe med kontinuerlig forbedring og sikre at løsningene og tjenestene alltid oppfyller forventningene, og vil være tilstede etter deres behov og ønsker. Ved bruk av fjernovervåking og automatisk varsling kan vi sikre at vi har full oversikt over løsningene til enhver tid, og vi proaktivt kan gjøre nødvendige utbedringer og vedlikehold.

Presentations Data har høyt fokus på designe brukervennlige og intuitive løsninger. Vi ønsker å tilrettelegge for kontinuerlig opplæring og trygghet hos brukerne av løsningene. Vi tilbyr opplæringsvideoer som på en enkel måte viser hvordan de ulike løsningene skal benyttes. Vi gjennomfører også skreddersydd opplæring on-site etter behov.

Med totalansvar har du trygghet for at alt fungerer slik det skal – alltid.