Service og drift

Vi er opptatt av å levere service som er skreddersydd til kundenes behov, men vi er enda mer opptatt av å ha en god relasjon til kundene våre. Vi vet hvor viktig det er med personlige og langvarige relasjoner for å skape trygghet og tillit, og tror at tett dialog og tilstedeværelse er nøkkelen til et vellykket samarbeid. Et av våre suksesskriterier er tett kundeoppfølging. For oss er ikke jobben avsluttet når utstyret er satt opp og levert. Vi har jevnlig service hos våre kunder også i etterkant av oppsett. Dette sikrer fornøyde kunder som får maksimalt ut av utstyret vi har levert.

Vi har utarbeidet servicekonseptet Pdata Tillit som gir deg forutsigbar drift av din AV-løsning. Vi sørger for maksimal oppetid, support, feilretting i henhold til SLA (Service Level Agreement), samt ivaretakelse av garantier. Vi tilbyr også en egen serviceportal hvor man enkelt har tilgang til all informasjon om avtalen, status på innmeldte saker, brukerveiledninger på video, m.m. Vi tilbyr 3 ulike nivåer for service, support og drift, slik at du får en service og beredskap som er tilpasset din løsning. 

Vi har lang erfaring med drift av både små og store installasjoner og vet hva som skal til for å lykkes. Vår driftsavdeling har teknikere med lang erfaring og spesialister innen alle fagområder. Dette sikrer at våre kunder alltid får hjelp og support av til en hver tid kvalifiserte fagpersoner.