Museum

Sagastad

Løsning AV
Når 2019
Lokasjon Nordfjordeid
Kunde Sagastad


Sagastad er et kombinert viten- og opplevingssenter ved fjorden i Nordfjordeid sentrum. Sagastad er vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. De store norske skipsgravene fra vikingtida er unike i verdenssammenheng. Myklebustskipet fra Nordfjordeid er det største vikingskipet som det er funnet spor av i Norge, med en estimert lengde på over 30 meter. En sentral del av utstillinga i Sagastad er Myklebustskipet, det største vikingskipet som man har funnet restene av i Norge. Skipet er bygd i full målestokk, ca. 30 m langt og 6,5 m bredt. Skipet kan også brukes på fjorden, men vil store deler av tiden være utstilt som en av hovedattraksjonene i Sagastad. Bygningen er inspirert av et gammelt båthus og ligger 100 meter fra der hvor restene etter skipet ble funnet. 

 

Sammen med Expology har vi levert flere attraksjoner på opplevelsessenteret med utstrakt bruk av digital signage. Sagastad har flere opplevelses-stasjoner med touchskjermer. På touchskjermene kan brukerne blandt annet se nærmere på 3D modeller av gjenstander fra vikingtiden. Med enkle føringer på skjermen kan objektene snus rundt og studeres i nærmere øyesyn. Den største touchskjermen har en størrelse på 300 x 174 cm og viser et stort Europakart fra vikingtiden med oversikt over leirer, knutepunkt, handelssentrum og reiseruter.  Det er også plassert ut flere lyttestasjoner hvor brukerne kan ta på seg headset og høre historier og ulike projektorer som skal vise ulike æraer fra tiden. En av de viser et slag hvor seilet til skipet Myklebust utgjør lerretet. 

Relaterte Prosjekter

alle prosjekter