Om Oss

Presentations Data  har over 20 års erfaring med å levere AV til landets fremste selskaper. For oss er det viktig at kundene våre kan stole på at vi alltid leverer de beste og mest fremtidsrettede løsningene. Vi liker å være i forkant når det gjelder teknologi og innovasjon. Derfor presenterer vi mulighetene før du har spurt etter dem.

I Presentations Data tror vi at audiovisuell kommunikasjon med kunder, partnere og ansatte vil være den mest effektive måten å kommunisere på i fremtiden. For oss er kunden alltid i fokus. Vi gir oss ikke før du er fornøyd! Fordi vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og sette bransjestandarden, er det viktig for oss å alltid tilby de beste løsningene kombinert med førsteklasses service.

Innovative

Vi våger å utfordre og tenke nytt. Vi skal være pioneren innen AV.

Kompetente

Vi deler vår kunnskap og kompetanse. Hos oss får du inspirasjon og gode råde råd du kan stole på.

Energiske

Vi elsker det vi gjør og legger all vår stolthet i å levere de beste løsningene til våre kunder.

Ledelse og rådgivning

Med lidenskap for digital innovasjon!

+47 480 00 664

monica@pdata.no

Monica Flo
Administrerende Direktør

+47 414 31 713

lotte@pdata.no

Lotte Strøm Solli
Kommunikasjonssjef

+47 951 23 536

phi@pdata.no

Phi Hung Huynh
Chief Technology Officer

+ 47 951 34 089

knut@pdata.no

Knut Sehested
Chief Operating Officer

+47 957 20 742

janne@pdata.no

Janne Bjerkan
Økonomisjef

+47 922 88 657

ted@pdata.no

Ted Åkesson
Senior rådgiver

+47 976 53 835

thomas@pdata.no

Thomas Gaptjern
Senior rådgiver

+47 918 76 008

dagfinn@pdata.no

Dagfinn Kvæl
Senior rådgiver

+47 907 97 482

frank@pdata.no

Frank Voetman
Senior rådgiver

+47 969 05 896

eivind@pdata.no

Eivind Vierli
Senior rådgiver

+47 481 27 435

mads@pdata.no

Mads Egede Green
Senior Rådgiver

+47 489 91 100

tore@pdata.no

Tore Rekdal
Senior rådgiver
Vis mer

Samfunn & miljø

Vi tar samfunnsansvar og miljø på alvor, og har derfor innført en rekke tiltak i bedriften for å skåne miljøet, både nå – og for fremtidige generasjoner. Vi ønsker å bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår virksomhet. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og stolt medlem av FN’s Global compact program, verdens største initiativ for samfunnsansvar i næringslivet.


Å være Miljøfyrtårn-sertifisert innebærer at vi følger opp miljørutiner hver dag, og at vi også setter miljøkrav til våre underleverandører. Vi kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp estetikk er tilfredsstilt. Sertifiseringen gis for tre år av gangen.

FNs bærekraftsmål definerer menneskenes ønsker for fremtiden. Vi vil ikke klare å oppfylle disse målene uten å ta tak i noen grunnleggende utfordringer. Et medlemskap i Global Compact innebærer både forpliktelser og muligheter. Som deltaker plikter Presentations data seg til å  integrere ti grunnleggende prinsipper i sin strategi og daglige drift, og i tillegg rapportere aktiviteter og forbedringer knyttet til dette.

Global Compacts ti prinsipper:

Menneskerettigheter
1. Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. Sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

Arbeidstakerrettigheter
3. Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
4. Sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,
5. Reelt bringe barnearbeid til opphør og
6. Sette en stopper for diskriminering knyttet til ansettelse og yrke.

Miljø
7. Bedrifter skal støtte et føre var-prinsipp når det gjelder miljøutfordringer.
8. Ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet overfor miljøet og
9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Aniti-korrupsjon
10. Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Hvert år presenterer DNV GL, UN Global Compact og Sustainia the Global Opportunity Report. Rapporten ble til ut fra overbevisningen om at bærekraftsmålene legger grunnlag for mange forretningsmuligheter som vil være av stor verdi for bedriftene, samfunnet og miljøet.  Målet er å vise frem de beste løsningene og markedene som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene, og legge til rette for samarbeid mellom investorer, bedrifter og gründere. I år kom denfjerde utgaven av rapporten. Global Opportunity Report 2018 peker på fire av FNs bærekraftsmål (Mål 10 Ulikheter, 12 Forbruk, 13 Klima og 14 Hav) som ikke vil være oppfylt innen 2030 uten ekstraordinær innsats. Rapporten inneholder 10 nye forretningsmuligheter som vil kunne gi fremdrift for å nå disse fire målene. Les mer om rapporten.

Vis mer

Samarbeidspartnere