Om Oss

Presentations Data  har over 20 års erfaring med å levere AV til landets fremste selskaper. For oss er det viktig at kundene våre kan stole på at vi alltid leverer de beste og mest fremtidsrettede løsningene. Vi liker å være i forkant når det gjelder teknologi og innovasjon. Derfor presenterer vi mulighetene før du har spurt etter dem.

I Presentations Data tror vi at audiovisuell kommunikasjon med kunder, partnere og ansatte vil være den mest effektive måten å kommunisere på i fremtiden. For oss er kunden alltid i fokus. Vi gir oss ikke før du er fornøyd! Fordi vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen og sette bransjestandarden, er det viktig for oss å alltid tilby de beste løsningene kombinert med førsteklasses service.

Innovative

Vi våger å utfordre og tenke nytt for å finne den beste løsningen. Vi skal være pioneren innen AV.

Kompetente

Vi deler vår kunnskap og kompetanse. Hos oss får du inspirasjon og gode råde råd du kan stole på.

Engasjerte

Vi elsker det vi gjør og legger all vår stolthet i å levere de beste løsningene. Vi strekker oss til det ytterste for at kundene våre skal være fornøyde.

Ledelse og rådgivning

Med lidenskap for digital innovasjon!

Ted Åkesson
Chief Executive Officer
Phi Hung Huynh
Chief Technology Officer
Knut Sehested
Chief Financial Officer
Erik Utvåg Harr
Customer Service Manager
Elsa Braadland
TEKNISK DIREKTØR
Stian Jansen Aarnes
Chief Operating Officer
Thomas Gaptjern
Sales and Solutions Director
Mads Egede Green
Senior Rådgiver
Dagfinn Kvæl
Senior rådgiver
Frank Voetman
Senior rådgiver
Tore Rekdal
Senior rådgiver
Edvard Angen Larsen
Senior rådgiver
Yvonne Flyrel
Innkjøp
Vis mer

Samfunn & miljø

Vi tar samfunnsansvar og miljø på alvor, og har derfor innført en rekke tiltak i bedriften for å skåne miljøet, både nå – og for fremtidige generasjoner. Vi ønsker å bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår virksomhet. Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert og stolt medlem av FN’s Global compact program, verdens største initiativ for samfunnsansvar i næringslivet.


Å være Miljøfyrtårn-sertifisert innebærer at vi følger opp miljørutiner hver dag, og at vi også setter miljøkrav til våre underleverandører. Vi kan dermed dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp estetikk er tilfredsstilt. Sertifiseringen gis for tre år av gangen.

FNs bærekraftsmål definerer menneskenes ønsker for fremtiden. Vi vil ikke klare å oppfylle disse målene uten å ta tak i noen grunnleggende utfordringer. Et medlemskap i Global Compact innebærer både forpliktelser og muligheter. Som deltaker plikter Presentations data seg til å  integrere ti grunnleggende prinsipper i sin strategi og daglige drift, og i tillegg rapportere aktiviteter og forbedringer knyttet til dette.

Global Compacts ti prinsipper:

Menneskerettigheter
1. Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
2. Sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

Arbeidstakerrettigheter
3. Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
4. Sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,
5. Reelt bringe barnearbeid til opphør og
6. Sette en stopper for diskriminering knyttet til ansettelse og yrke.

Miljø
7. Bedrifter skal støtte et føre var-prinsipp når det gjelder miljøutfordringer.
8. Ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet overfor miljøet og
9. Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi

Aniti-korrupsjon
10. Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.

Hvert år presenterer DNV GL, UN Global Compact og Sustainia the Global Opportunity Report. Rapporten ble til ut fra overbevisningen om at bærekraftsmålene legger grunnlag for mange forretningsmuligheter som vil være av stor verdi for bedriftene, samfunnet og miljøet.  Målet er å vise frem de beste løsningene og markedene som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene, og legge til rette for samarbeid mellom investorer, bedrifter og gründere. I år kom denfjerde utgaven av rapporten. Global Opportunity Report 2018 peker på fire av FNs bærekraftsmål (Mål 10 Ulikheter, 12 Forbruk, 13 Klima og 14 Hav) som ikke vil være oppfylt innen 2030 uten ekstraordinær innsats. Rapporten inneholder 10 nye forretningsmuligheter som vil kunne gi fremdrift for å nå disse fire målene. Les mer om rapporten.


Resirkulering av papir
Presentations Data gjenvinner også papir, og har en avtale med Fretex om retur av papiravfall. Inntektene Fretex får av denne ordningen blir brukt på prosjekter som Frelsesarmeen medvirker i.  Vi prøver også å være mest mulig papirløse, og unngår bruk av papir der det ikke er nødvendig.


Grønt punkt
Presentations Data er sertifisert Grønt punkt-bedrift, noe som betyr at vi deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling av emballasje og betaler vederlag til materialselskapene Plastretur AS, Norsk Returkartong AS, Norsk Resy AS, Syklus Glass AS, Norsk MetallGjenvinning AS og Norsk MetallGjenvinning AS.

 

 

Vis mer

Samarbeidspartnere