Eiendomsutvikling/ nybygg

Entreprenører og arkitekter bør tenke på AV-løsninger i planleggingsfasen av et prosjekt. Når man vurderer nye bygg eller oppussing av store lokaler som forretningsbygg, konferansesentre og undervisningsbygg, er det viktig at det audiovisuelle miljøet vurderes  i en tidlig fase i prosjektet. Sluttresultatet blir ofte best når vi er involvert i et prosjekt fra begynnelsen av planleggingsfasen og videre gjennom hele byggefasen. Da kan vi legge føringer for infrastrukturen og tegne de mest kostnadseffektive løsningene med skjult opplegg.

I planleggingsfasen tar vi hensyn akustikk ved materialvalg, riktig lyssetting, plassering av høyttalere og riktig plassering av skjermer, projektorer og kontrollpanel. Vi sørger alltid for at lokalene er bygget med hensyn til universell utforming, for blant annet å sikre at hørselshemmede blir ivaretatt med høykvalitets teleslynger og tilhørende anlegg.

Når skjermløsninger integreres tidlig i designprosessen, kan vi tegne løsninger der det visuelle uttrykket i et rom lett kan endres ved bruk av digital artframes. Skjermer som en del av interiøret sikrer at utsmykning og brukervennlighet går hånd i hånd, og man er bedre rustet til å møte fremtidens økte digitale behov.

Bruksområder