Flyplasser

Flyplasser blir stadig mer avhengige av AV-teknologi for å løse nye og eksisterende utfordringer. Flyplasser har lenge brukt AV til å styre avgangs- og ankomst skjermer, slik at de kan oppdatere kunder i sanntid med relevant flytids-informasjon. På flyplasser er AV-teknologi en svært viktig del av infrastrukturen. Store informasjonsskjermer og høyttalere med bra taletydelighet er avgjørende for at reisende skal finne frem.

De siste årene har det vært et økt krav til sikkerhet. For å møte de økte kravene til sikkerhet har man installert avanserte skannere og utstyr. Dette fører i mange tilfeller til lang kø i sikkerhetskontrollen. For å gjøre kontrollen så rask som mulig, har mange flyplasser installert skjermer i kø-området for å minne sine kunder om nyttig sikkerhetsinformasjon med lister over tillatt / uautoriserte håndbagasje artikler ol. Dette gir reisende mulighet til å forberede seg til kontrollen mens de står i køen.

Flyplasser er også Norges største arena for B2B-markedsføring. I 2016 var det over 50 millioner reisende med fly i Norge, hvorav 20 millioner var på forretningsreise. (Kilde: Avinor). Med våre løsninger for Digital Signage kan man effektivt kommunisere med sine målgrupper og nå et stort publikum. 

Bruksområder