Fellesarealer

I organisasjonens fellesarealer samles ansatte, kunder, partnere og ledere for fellesmøter, korte møter, lunsj og andre arrangementer. Fellesarealene er viktige påvirkningsområder der ansatte beveger seg ofte i løpet av en arbeidsdag. Med Digital Signage, har man en unik mulighet til å kommunisere ulike budskap, presentere nyheter og informere om kommende hendelser og gjester i bygningen. 

I fellesarealer brukes ofte Digital Signage som kommunikasjonskanal. Med våre AV-løsninger, kan bedriftene formidle ulike budskap til ulike områder, etasjer, eller kommunisere samme budskap til hele selskapet. Digitale skjermer fungerer også som en del av utsmykningen i fellesarealer. Her kan man skape ulike stemninger ved å endre innholdet som vises på skjermene, samt lyd og bakgrunnsmusikk. Digital artframes, kan erstatte kunst på veggene. Ønsker man å bytte ut kunsten, kan man enkelt  endre innholdet på skjermene. Fremtidsrettede audiovisuelle løsninger som gjenspeiler selskapets merkevare, gir også godt førsteinntrykk til alle besøkende.

Bruksområder