Konkurrerer om de beste elevene – Presentations Data AS

Konkurrerer om de beste elevene

«De beste elevene vil gå på en skole der de har best forutsetninger for å lykkes.»

PHH_0219

Lenge har vi snakket om digitalisering, og at det å bruke teknologien vi har for å arbeide mer effektiv er enormt viktig i et marked der konkurransen øker, og presset fra alle verdens kanter er stort. Det handler om å jobbe smartere, og å bruke kortere tid på å nå de målene man setter seg. Vi ser også at de som er først ut til å prøve, og ikke minst lære, det som er nytt er de unge. De bruker smarttelefoner, nettbrett og PCer på en helt annen måte enn vi som er litt eldre. De klamrer seg ikke fast til en løsning de har brukt tidligere, finnes det noe som er bedre og mer effektivt, bytter de uten å nøle.

Dette har også skolene forstått. De er jo «arbeidsplassen» til de unge. De må holde seg oppdatert, og de må møte elevenes krav. Blir elevene tvunget tilbake på utdatert utstyr som er mer tungvint og bruke enn det de er vant til utenom skolen, vil mange miste motivasjon til å lære, og de vil henge etter i et teknologisk krevende arbeidsmarked.

Presentations Data har levert audiovisuelle løsninger til en rekke skoler i Norge opp igjennom, alt fra barneskoler til universitet. Blant de seneste finner vi Handelshøyskolen BI, Høyskolen i Sørøst-Norge, Ullern VGS (OCCI), og Bjerke Vgs. Fellesnevner for disse er at de virkelig satser AV, og de ser flere grunner til det.

For det første er det klart at riktig bruk av teknologi og AV kan effektivisere skoledagen, øke tilgangen på informasjon, og forbedre læring. Elevene kan jobbe på sine premisser, på plattformer de er vant med og på den måten nå sine mål som studenter raskere. Dette er selvfølgelig viktig for skolene, og ikke minst elevene.

Samtidig som skolene jobber for å utvikle elevene er det en annen faktor som spiller inn. Dette er kanskje klarere jo høyere opp i utdanningssystemet man kommer. Det er konkurranse om de beste elevene!

IMG_8768   PHH_0155

De beste elevene vil gå på en skole der de har best forutsetninger for å lykkes. Er det ikke åpenbart? Samtidig som skolene legger til rette for sine nåværende elever skal kunne lære bedre, jobber de også for rekruttering av fremtidige elever. Ved siden av skolemiljø og lærerkompetanse, er teknologisk utstyr et område hvor en skole kan skille seg fra en annen.

Ungdom flest er opptatt av teknologi. De er vant til å alltid ha tilgang til all informasjon de trenger, kommunisere med hverandre til enhver tid, og jobbe på forskjellige steder og på tvers av plattformer. En skole som ikke holder seg oppdatert vil derfor miste mange gode elever til skoler som gjør det.

 

 


Til toppen