Trygderetten audiovisuell løsning av Presentations Data AS
trygd

Trygderetten

Trygderetten er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Trygderetten er ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål.

Mer enn 90 prosent av sakene som behandles av Trygderetten gjelder vedtak etter folketrygdloven. De aller fleste av disse bringes inn gjennom NAV Klageinstans, men HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) kan også være ankemotpart.

Trygderetten behandler også ankesaker som gjelder retten til offentlig tjenestepensjon. I disse sakene er ankemotparten offentlige tjenestepensjonsordninger, som enten er administrert av Statens pensjonskasse, av livsforsikringsselskaper, eller av kommunale pensjonskasser. Trygderetten behandler ikke vedtak som er truffet av private pensjonskasser. Administrativt er Trygderetten organisert under Arbeids- og Sosialdepartementet (ASD).
Selv om Trygderetten ikke er en domstol i vanlig forstand, er den et uavhengig ankeorgan som ikke kan instrueres av noe annet organ.

Presentations Data installere de audiovisuelle løsningene når Trygderetten trenger oppgraderinger.

Bli med på befaring hos Trygderetten


Til toppen