Tradebroker audiovisuell løsning av Presentations Data AS
tradebrooker

Tradebroker

Tradebroker er landets mest attraktive innkjøpsfelleskap.

Nettside: tradebroker.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Tradebroker har 52 medlemsbedrifter. De er bransjeuavhengige, men en fellesnevner finner man i medlemmenes størrelse. Medlemslisten består av store konsern som hver for seg møter styrebesluttede krav til medlemskapet. Samlet representerer deres medlemmer ca 2.000 brukersteder og 120.000 ansatte. Tradebroker skal være landets mest attraktive innkjøpsfelleskap. Presentations Data AS har gjennom en årrekke klart å møte økede krav fra Tradebroker og deres kunder.. Dette er en balanse mellom krav til service, sortiment, lager, kundetilfredshet og pris. Mange av våre største og mest lojale kunder finnes på denne medlemslisten. For Presentations Data er de en del av vår historie og en del av familien. Vi er svært takknemlige for atter en gang har fått fornyet tilliten fra denne organisasjonen og leverer på vårt 15. år. Tradebroker flyttet også inn i nye lokaler for noen år siden og det var naturlig at Presentations Data leverte en effektiv og nøktern AV løsning også til dem! Tusen takk til et fantastisk samarbeid med en ekstremt profesjonell innkjøpsorgansisasjon.

Vil du være med å treffe medlemmene eller kanskje ledelsen i Tradebroker?

Bli med på befaring hos Tradebroker


Til toppen