TMC audiovisuell løsning av Presentations Data AS
TMC

TMC

TMC er et norskbasert selskap som leverer kompressorløsninger til marine og offshore industrien i hele verden.

Nettside: tmc.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

TMC TMC TMC TMC TMC

TMC bruker oss til alle audiovisuelle behov de har i form av informasjonssystem til internt bruk, skjermvegger og innholdsproduksjon til de store messene i verden, interne møterom og service. De kjøpte en helt nytt bygg der øverste etasjen ble bygget opp til et nytt møtesenter som kalles «Compressor heaven»

Møtesenteret består av et kjempeauditoriume som kan samle alle ansatte, men også deles i to for behov i hverdagen, et styrerom, et IT-kursrom, to videorom og et avslappningsrom i tillegg til kjøkken og felles mingleareale. Presentations Data har vært med hele veien fra idé til gjennomføring og er svært fornøyd med resultatet av en modig og foroverlent ledelses resultat. Vi har levert lys, møbler AV og videokonferasen og signage. Alt styrt av Crestron. Gratulerer til ett nydelig sted.

Vil du være med å se?

Uttalelse

Vi har over lang tid brukt Presentations Data AS til alle våre audiovisuelle løsninger. Vi bruker dem til våre møterom, våre videovegger på messene rundt omkring i verden og ikke minst leverer de Scala løsninger til oss, både skjermer og innhold. Vi er veldig fornøyd med å ha en partner å gå til med alle ulike behov innen AV både nye idéer og service og vedlikehold på det vi allerede har. Presentations Data er med på å forlenge levetiden på de løsningene vi har samtidig som de er med å holde oss oppdatert.

Bli med på befaring hos TMC


Til toppen