Storebrand audiovisuell løsning av Presentations Data AS
Storebrand_logo

Storebrand

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet har hovedkontor på Lysaker i Bærum, og i tillegg er det etablert livsforsikrings-, kapitalforvaltnings- og helseforsikringsvirksomhet i Sverige.

Nettside: storebrand.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Storebrand Storebrand Storebrand Storebrand Storebrand

Storebrand flyttet sitt hovedkontor fra Aker Brygge til Lysaker 2009. Lavt energibruk og bevisstgjøring omkring miljøspørsmål har vært hovedmålsettinger sammen med ønsket om et moderne skandinavisk preget kontorbygg. De har fått stor oppmerksomhet for sitt nye energieffektive hovedkontor.

Lysaker Park er et godt eksempel på at en rehabilitering kan gi et lavenergibygg med arkitektoniske og funksjonelle kvaliteter. Utbygger og leietaker definerte tidlig hvilke kvaliteter som var viktige; godt innemiljø, lav miljøbelastning, et robust bygg, universell utforming og et estetisk utrykk som signaliserte Storebrands kjerneverdier; muliggjørende, til å stole på, enkel å forholde seg til og fremtidsrettet.

Bygget er på 35 000 kvm og Presentations Data har levert audiovisuelle løsninger til alle deler av bygget; fra auditorium og møterom til treningssenter og gymsal. Bygget har definerte områder til eksterne møter, VIP møter, skolesaler og interne møterom i avdelingene.  Det ble innført åpne landskap og mange stillerom. De var også et av de første selskapene som installerte en skjermvegg i resepsjonen som alle ser fra E18. Storebrand etablerte en styringsgruppe for audiovisuelle løsninger som hadde jevnlige møter gjennom hele prosjektet noe som gjorde at vi alltid var beslutningsdyktige. Imponerende bra og effektivt.

Storebrand stiller klare krav til bærekraft og etikk internt i konsernet og hos sine samarbeidspartnere. Vi er svært stolte over å ha vært leverandør til Storebrand gjennom mange år både før, under og etter flytteprosjektet.

Bygget er fremdeles strålende i sin prakt og funksjonelle løsninger.

Bli gjerne med og se selv.

Bli med på befaring hos Storebrand


Til toppen