Rystad Energy audiovisuell løsning av Presentations Data AS
rystad

Rystad Energy

Rystad Energy er et uavhengig analyse- og rådgivningsselskap innenfor oppstrøms olje og gass. Selskapet har utviklet verdens eneste komplette globale database for olje- og gassfelt som inneholder produksjonsprofiler og finansielle profiler for alle felt og leteblokker i verden.

Nettside: rystadenergy.com

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Uttalelse

We are very happy with Presentations Data and will keep working with the firm as it delivers what we request with great delivery times, professionalism, consistency, competitive prices and high quality standards.

Bli med på befaring hos Rystad Energy


Til toppen