Oslo universitetssykehus audiovisuell løsning av Presentations Data AS
oslo-un

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus, med rundt 20 000 ansatte. Oslo universitetssykehus har fire primære ansvarsområder: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasient- og pårørendeopplæring.

Nettside: www.oslo-universitetssykehus.no

Se alle våre prosjekter

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Oslo universitetssykehus består av de fire delene Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker sykehus og Ullevaal sykehus. Presentations Data er stolte av å levere til alle de fire delene, som til sammen utgjør Norges største sykehus.

Bli med på befaring hos Oslo universitetssykehus


Til toppen