Norsk kulturråd audiovisuell løsning av Presentations Data AS
kulturraadet_sort_stor

Norsk kulturråd

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Nettside: kulturradet.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Norsk kulturråd Norsk kulturråd Norsk kulturråd

Norsk kulturråd forvalter Norsk kulturfond  og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Kulturrådet har flere ulike forvaltningsoppgaver knyttet til virksomheten. Fagadministrasjonen er sekretariat for tre de styrende organene Rådet, Utvalget for Statens kunstnerstipend og Styret for Fond for lyd og bilde. Kulturrådet har dessuten ansvar for en rekke utviklings- og forvaltingsoppgaver i og for museums- og arkivsektoren, og er også kontaktpunkt for EUs kulturprogram og partener i EØS kulturitvekslingsprogram.  Kontorene deres ligger på Grev Wedels plass i Oslo.

Presentations Data har levert lyd, skjermer, lerret og projektorer, samt styringssystemer, på flere møterom og i kantinen hos Norsk Kulturråd. I tillegg gjennomfører vi selvfølgelig service og vedlikehold ved behov.

Bli med på befaring hos Norsk kulturråd


Til toppen