Norges vassdrags- og energidirektorat audiovisuell løsning av Presentations Data AS
nve

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble grunnlagt 1921 og er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vass- og energiressursene i landet.

Nettside: nve.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Norges vassdrags- og energidirektorat tar ansvar for miljøet også internt og har valgt å integrere videokonferanseløsninger på arbeidsplassen. Presentations Data ble valgt som leverandør. Installasjonen består av integrert videokonferansesystem i Tønsberg, Hamar, Trondheim, Narvik og Førde, samt hovedkontoret i Oslo. Årsaken til at videokonferanse ble valgt var et ønske om å forbedre kommunikasjonen mellom avdelingene og skape en større nærhet til distriktet. En annen viktig årsak var miljøfaktoren og effektivisering i forhold til kommunikasjon og reise. Med integrerte videokonferanseløsninger kan du gjennomføre møter ansikt til ansikt med kollegaer overalt, når som helst, uten behov for utstrakt reisevirksomhet. Organisasjonen blir mer effektiv, sparer tid, reiseutgifter, og ikke minst spares miljøet for unødig CO2-utslipp.

Bli med på befaring hos Norges vassdrags- og energidirektorat


Til toppen