Multiconsult audiovisuell løsning av Presentations Data AS
multi

Multiconsult

Multiconsult er et av Norges ledende miljøer innen prosjektering og rådgiving. Med røtter tilbake til 1908 har selskapet hatt en sterk innvirkning på Norges utvikling og økonomiske vekst. Selskapet tilbyr multifaglig rådgiving, design, prosjektering, prosjektoppfølging, ledelse, verifikasjon og kontroll - både nasjonalt og internasjonalt.

Nettside: multiconsult.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Multiconsult Multiconsult Multiconsult Multiconsult

Bli med på befaring hos Multiconsult


Til toppen