Landkreditt Bank audiovisuell løsning av Presentations Data AS
Landkreditt

Landkreditt Bank

Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda.

Nettside: landkredittbank.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Landkreditt er et finanskonsern som ble etablert i 1915 som långiver for landbruket. Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Presentations Data har levert audiovisuelle løsninger til deres flotte kontorer midt på Karl Johan!

Bli med på befaring hos Landkreditt Bank


Til toppen