Kreftregisteret audiovisuell løsning av Presentations Data AS
kreftregisteret_logo

Kreftregisteret

Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom. Kreftregisteret formidler kunnskap om kreftbildet i Norge gjennom statistiske oversikter, vitenskapelige artikler og foredrag.

Nettside: kreftregisteret.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Kreftregisteret Kreftregisteret Kreftregisteret Kreftregisteret

Kreftregisteret har som overordnet mål å etablere viten og spre kunnskap som bidrar til å redusere kreftsykdom.  Kreftregistret arbeider med å innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge kreftsykdommers utbredning i landet og belyse endringer over tid

Kreftregisterets mål er å drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper.

Presentations Data har levert alle møterom som Kreftregistret har i sine nye 3 etasjer på toppen av Ullern VGS. De er effektive og kliniske og preges av å være i et medisinsk forskningsmiljø. Vi gratulerer til et spennende miljø under OCCI.

 

Bli med på befaring hos Kreftregisteret


Til toppen