Infinitum audiovisuell løsning av Presentations Data AS
inf]

Infinitum

Infinitum har, siden 1999, eid og driftet panteordningen på gjenvinnbare drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. Infinitum jobber for høyest mulig innsamling av gjenvinnbar emballasje for drikkevarer.

Nettside: infinitum.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Bli med på befaring hos Infinitum


Til toppen