Høgskolen i Buskerud og Vestfold audiovisuell løsning av Presentations Data AS
hbv1

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter. Høyskolen har omlag 9500 studenter og rundt 850 ansatte. De har studiesteder i Drammen, Vestfold, Kongsberg og Ringerike.

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold

I 2014 ble Høgskolen i Vestfold slått sammen med Høgskolen i Buskerud og dannet Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV).

Høgskolen i Vestfolds nye bygg på Bakkenteigen ble tatt i bruk våren 2010, og høgskolen har i kvadratmeter blitt nesten dobbelt så stor. Det nye bygget ligger på tvers av eksisterende bygningsmasse og binder de tre fløyene sammen. Til sammen vil høgskolen bestå av 4 fløyer.

Høgskolens visjon er: «HIVE skal være regionalt forankret, nasjonalt ledende på utvalgte områder og internasjonalt orientert». For å støtte opp om disse ambisjonene har Høgskolen valgt å utstyre sine 170 klasserom, 20 auditorier og flere lydstudioer med topp teknisk undervisningsutstyr.

Alle rom blir styrt med Crestron for å få et enhetlig letthåndterlig brukergrensesnitt og blir overvåket, både lokalt og fra Presentations Data. Høgskolen i Vestfold har i alle fall gjort alt de kan for å ligge i forkant når det gjelder effektive og praktiske tekniske løsninger. Vi er glade for å kunne hjelpe til å bygge et så fremtidsrettet kunnskapssenter i Vestfold.

Idrettsbygget.
Idrettsbygget kom etterpå og også der har Presentations Data hatt gleden av å levere alle audiovisuelle løsninger.

Fin senteret.
Fin senteret som er et forskningssenter, ble det neste bygget vi leverte alle løsninger til.

Det har blitt et stort høyteknologisk senter som vi leverer service, vedlikehold og oppgraderinger løpende til. Presentations Data synes de har fått et fantastisk område og er stolte over å få lov til være den del av HIVE.

Bli med på befaring hos Høgskolen i Buskerud og Vestfold


Til toppen