Finans Norge audiovisuell løsning av Presentations Data AS
finansnorge

Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjon for finansnæringen i Norge, og representerer om lag 230 finansbedrifter med rundt 50 000 ansatte.

Nettside: fno.no

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Finans Norges ivaretar både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen. Finans Norge målbærer næringens standpunkter til de ulike gruppene i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter, internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere.

Presentations Data leverer audiovisuelle løsninger til møterommene hos Finans Norge i Hansteens gate. Vi leverer selvfølgelig service og vedlikehold.

Bli med på befaring hos Finans Norge


Til toppen