Brann- og redningsetaten audiovisuell løsning av Presentations Data AS
brann-og-redningsetaten

Brann- og redningsetaten

Brann- og redningsetaten er Oslos kommunale brannvesen.

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Brann- og redningsetaten arbeider for at Oslo skal være den mest brannsikre byen i landet. Deres mål er å ha 0 branndøde, 0 storulykker og 0 arbeidsulykker på egne mannskaper. Oslo skal ha en beredskap som kan håndtere omfattende branner og ulykker. Over 50 brannkonstabler, 16 brannbiler og én brannbåt, fordelt på syv døgnbemannede brannstasjoner, er til en hver tid på vakt i Oslo.

Presentations Data leverer Scala informasjonssystem og skjermer til alle Oslos brannstasjoner.

Bli med på befaring hos Brann- og redningsetaten


Til toppen