Boligbygg audiovisuell løsning av Presentations Data AS
Boligbygg

Boligbygg

Boligbygg Oslo KF eier, forvalter, drifter og leier ut Oslos kommunale boliger. Boligbygg har over 10 000 boliger, som gir hjem til mer enn 25 000 mennesker.

Bransje:

Se alle våre prosjekter

Boligbygg skal drive forretningsmessig eiendomsforvaltning og samtidig være et sosialt virkemiddel for å skaffe vanskeligstilte et sted å bo.

Bli med på befaring hos Boligbygg


Til toppen