Presentations Data – Idé og konsept! – Presentations Data AS

Presentations Data – Idé og konsept!

Organisasjonens mål, virksomhet og visjoner skal føles overalt og de må kunne endres enkelt og raskt. Hele kontoret skal være levende!

IMG_8529-sketch-edit2

Den aller største endringen for AV er at audiovisuelle løsninger er en del av bygget. Vi bruker i dag mye tid på hvordan man kan bruke AV for å oppnå selskapets målsettinger, som en del av arkitekturen og en del av informasjonsflyten i selskapene.

Vi møter ord som «employer branding» og «digitalisering».  Kommunikasjon og informasjon er i høysetet og de audiovisuelle løsningene skal være et redskap. Vår utfordring i dag er derfor endret; vi skal ikke bare levere tekniske løsninger; vi skal designe løsningene slik at de støtter selskapets mål. Presentations Data har derfor startet en helt ny avdeling som kun jobber med konseptene og idéene.

ifskjermvegg         IF kontor skjermer

Vil du høre mer om vår Idé og konseptavdeling, kontakt Thomas Gaptjern på thomas@pdata.no

 Kommunikasjon krever gode budskap.

De fleste tekniske løsninger er tilrettelagt for god kommunikasjon og informasjon. Budskap, innholdproduksjon og integrasjon med egen data har blitt helt nødvendig for å oppnå organisasjonens målsettinger. Vi har derfor styrket vår Digital Signage avdeling ytterligere med både en front-end designer og en prosjektleder.

Vil du høre mer om hvilke muligheter som finnes i et informasjonssystem, ta kontakt med Phi Hung Huynh på phi@pdata.no


Til toppen