God kommunikasjon krever god lyd! – Presentations Data AS

God kommunikasjon krever god lyd!

I Presentations Data AS er vi opptatt av å skape god kommunikasjon mellom mennesker. For å oppnå dette er vi avhengige av å se og høre hverandre godt. Dette er spesielt viktig i møterom der dagene kan bli lange og informasjonsmengden stor. Dårlige lyd- og bildeforhold fører til distraksjoner og utmattelse over tid. For å unngå dette må man benytte kunnskap fra flere fagfelt og sette sammen gode AV-løsninger. I dette innlegget skal vi se nærmere på akustikken og dens rolle som en del av den totale lydopplevelsen.

Akustikk

Hva er egentlig akustikk?

Kort fortalt er akustikk læren om refleksjoner og overføringer av bølger i bygninger. (I de seneste år er fagfeltet utvidet til å omhandle læren om elastiske, mekaniske svingninger og bølger i gasser, væsker og faste stoffer, samt i overgangene mellom disse)

Hvordan kan vi benytte denne læren til å forbedre vår hverdag i møterommene?

Den lyden vi mennesker hører er en blanding av den direkte lyden fra en lydkilde (taler, høyttaler e.l.), den reflekterte lyden (fra gulv, vegger, tak og vinduer) og uønsket støy (fra ventilasjon, trafikk etc.).
I møterom er det svært viktig å holde støynivået på et minimum. Dette gjør at man slipper å øke stemmeleie for å bli hørt. Det generelle lydnivået blir dermed lavere og vi kan holde konsentrasjonen lengre.

Det er også viktig å ha den riktige blandingen av direkte og reflektert lyd. For liten andel av refleksjoner i et rom fører til lavt lydnivå og dårlig fordeling av lyden. Det blir nødvendig å øke stemmeleie for å nå fram med sitt budskap og dette fører til slitne stemmer. For stor andel refleksjoner oppleves som ekko for lytteren og «grøter» lyden til. Man må i større grad konsentrere seg for å høre hva som blir sagt og dette fører til utmattelse for møtedeltagerne.

Ekstra viktig i videokonferanserom

Det er spesielt viktig å få dette riktig i rom hvor man benytter videokonferansesystemer. På grunn av psykoakustiske effekter vil vårt øre/hjerne system med to ører og hjerneprosessering, vil vi i normal samtale kunne «zoome» inn på nyttelyd og utelukke støy og etterklang veldig godt. Dette skjer på grunn av tidsforskjellen når lyden møter ørene våre. Vi benytter ubevisst denne forskjellen til å «zoome» inn på nyttelyden. Men når lyden skal plukkes opp av mikrofoner og sendes til en mottaker via et høyttalersystem i andre enden, mister man denne muligheten. Mottakeren kan da ikke benytte sitt øre/hjernesystem på samme måte, da all overført lyd (direktelyd, reflektert lyd og støy) fra den ene parten kommer ut av en høyttaler. Altså ingen mulighet til å «zoome» inn på nyttelyden ved hjelp av tidsforskjeller. Dette stiller større krav til akustikken i videokonferanserom sammenliknet med vanlige møterom.

Hvordan gjør man dette i praksis?
Akustiske krav for de respektive romklasser gjengis i standarder for nybygg og rehabiliteringsprosjekter (NS 8175:2012), men vi i Presentations Data AS vet godt at slike standarder ofte ikke er oppfylt.
Enten er møterommene bygget før standardens gyldighet, eller så har det skjedd feil eller endringer under bygging som gjør resultatet dårligere enn ønsket. Andre ganger er man rett og slett ikke klar over innholdet og/eller hvor viktig dette er.

Vi i Presentations Data sitter på kunnskap om dette feltet og kan være behjelpelige med konsulenttjenester. Ved å utføre målinger av støy og etterklang kan vi avdekke alvorligheten av en situasjon, for deretter å komme med anbefalinger til tiltak. Vi har et utvalg av verktøy til dette. Blant annet benytter vi akustisk måleutstyr (Rational Acoustics Smaart) og 3D Akustisk programvare (Bose® Modeler®) for prosjektering. Presentations Data AS fører også produkter som kan hjelpe til med å forme etterklangsbildet i et rom. Dette gjør at en investering i en AV løsning kan optimaliseres med god akustikk som gjør kommunikasjonen i møterommene optimal.


Til toppen